Obszar: Elektryczno-elektroniczny
Zawód: Technik informatyk, Technik teleinformatyk
Kwalifikacje: E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych