Obszar: Elektryczno-elektroniczny
Zawód: Technik elektryk, Technik elektronik
Kwalifikacje: E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji, E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych