Obszar: Administracyjno - Usługowy
Zawód: Technik ekonomista
Kwalifikacje: A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji, A.36. Prowadzenie rachunkowości